Events i Charlottehaven

1920X1080 Tower Bygning Vm Hjul

Verdens vigtigste plan

Vi driver virksomhed med omtanke, fordi vi ønsker at give et bidrag til en bedre verden for fremtiden.

Vi er en del af Green Key-programmet, der er turismens internationale miljømærke, som gives til virksomheder, der gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet.

Vi er desuden certificeret som bæredygtigt medlem hos Danske Konferencecenter, og vi arbejder derigennem aktivt med FNs verdensmål hver dag. Vi kan ikke redde hele verden alene, men sammen kan vi gøre en betydelig forskel. Vi arbejder hårdt på at forbedre os hele tiden indenfor de områder, hvor vi kan gøre den største forskel.

For at sikre fokus i vores arbejde har vi udvalgt 4 verdensmål, som vi arbejder aktivt og målrettet med.

 

Y67A7227

Verdensmål # 6

Rent vand og sanitet

Rent vand er en af de vigtigste forudsætninger for sundhed. Derfor er det vigtigt, at der er vand nok til alle. Derfor er vores mål at nedsætte vandforbruget med 15 % inden 2025. Dette skal gøres ved hjælp af nudging og en holdningsændring hos vores mange gæster.


Hotel Solnedgang8

Verdensmål # 7

Bæredygtig energi

Vi vil være med til at øge andelen af vedvarende energi i det globale energimix. Dette gør vi ved anvendelse af jordvarmeanlæg som eneste varmekilde i vores hoteltårn. Vi reducerer vores CO2 udslip med 50-75 % ved jordvarme fremfor traditionel varmekilde.

 

Gastronomi Koekken

Verdensmål # 12

Ansvarlig produktion og forbrug

Hele verdens ressourceforbrug er enormt, og det vil vi gerne være med til at reducere ved at stille konkrete mål indenfor madspil, food win, lokal og sæsonbetinget indkøb samt reduktion af emballage. Inden 2025 handler vi 75 % af vores varer lokalt, vi har opnået sølv inden for det økologiske spisemærke, vi har udviklet 3 food win produkter, og vi har reduceret mængden af plasticemballage med 50 %.

 

Gastronomi Aften 03 Topslider1920x1080

Verdensmål # 14

Livet i havet

Vi vil gerne være med til at bevare og sikre verdenshavene, som i dag er truet af overfiskeri og ulovlig, ureguleret fiskeri. Når du spiser hos os er du med til at beskytte verdenshavene og gøre fiskeriet bæredygtigt. Vi vil nemlig servere 75 % MSC-mærket fisk inden 2021.

 

Hotel Solnedgang11

Green Key

Green Key gør det lettere for dig at passe på miljøet - også når du bor på hotel. Vi lever nemlig op til Green Keys skrappe miljøkrav og  gør en ekstra indsats for at spare på vand og energi, servere økologisk mad og gøre rent med miljømærkede rengøringsprodukter - blandt andet.

Alle medlemmer af Green Key behandles, godkendes og kontrolleres løbende af en Jury bestående af Friluftsrådet og HORESTA, mens Miljøstyrelsen deltager som observatør med indflydelse på procedure og kriterier.