Events i Charlottehaven

Persondatapolitik for behandling af kunder og patienter

1. Dataansvarlig
Jeannette Dalgaard er dataansvarlig.
Motus Vita Fysioterapi håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

2. Almindelige persondataoplysninger
Når en kunde/patient eller medlem i Charlottehaven A/S kommer til behandling i Motus Vita fysioterapi vil deres persondata (almindelige persondataoplysninger) være håndteret efter Charlottehavens persondatapolitik som fremgår af Charlottehavens hjemmeside www.charlottehaven.com

3. Følsomme persondataoplysninger
Håndtering af patienters særlige følsomme data opbevares efter persondataloven.

4. Formålet med indsamling og opbevaring af persondataoplysninger
Motus Vita Fysioterapi APS indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for kunder og patienters behandlingsforløb.

5. Hjemmel - det juridiske grundlag - for behandlingen af dataoplysninger
Persondataoplysninger givet til Motus Vita Fysioterapi er fortrolige og videregives kun til tredjepart, hvis der er givet samtykke til det
Persondataoplysninger (almindelige – og følsomme oplysninger) opbevares hos Motus Vita fysioterapi i 5 år, hvorefter vi destruerer din journal samt evt. udleveret dokumenter. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

6. Kundens/patientens rettigheder
Efter reglerne i persondataforordningen, har de registrerede (kunder/patienter) følgende rettigheder.

En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Motus Vita Fysioterapi behandler og opbevarer.
En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Motus Vita fysioterapi har om den registrerede.
En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Motus Vita Fysioterapi har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt eller mundtligt bede om indsigt i journalføring. Udlevering af journalkopi vil ske ved fysisk udlevering.

Motus Vita Fysioterapi beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagte retningslinjer for sine databehandlere. Kun autoriseret personale har adgang eller kendskab til patienters følsomme personoplysninger. Tredje part (autoriseret sundshedspersonale) har kun adgang til patienters følsomme personoplysninger i behandlingsøjemed.

CHARLOTTEHAVEN A/S og Motus Vita fysioterapi kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

CHARLOTTEHAVEN A/S og Motus Vita fysioterapi tager løbende backup af de registrerede personoplysninger.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der er en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil CHARLOTTEHAVEN A/S og Motus Vita fysioterapi underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

CHARLOTTEHAVEN A/S og Motus Vita fysioterapi sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

CHARLOTTEHAVEN A/S og Motus Vita fysioterapi benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer.
Motus Vita fysioterapi er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed eller et forsikringsselskab (forinden da vil patienten have underskrevet en erklæring om myndigheders ellers forsikringsselskabers ret til indsigt i journaler).

7. Klage
Klage over Motus Vita Fysioterapis behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, TELEFON 3319 3200 - E-MAIL dt@datatilsynet.dk

Motus Vita Privatlivspolitik

Ejeroplysninger:
Motus Vita Fysioterapi APS, beliggende i Charlottehavn A/S
Hjørringgade 12 C, 2100 København Ø
Telefon til indehaver, Jeannette Dalgaard: 25719052
E-mail: jeannette@motus-vita.com